Aktuality

01/07/2021
OBJEDNÁNÍ PŘED NÁVŠTĚVOU

Na vyšetření/ošetření je nutné se objednat a to prostřednictvím emailové adresy mascheermal@gmail.com nebo na telefonech 603 174 036, 546 442 341.

Přednostně budou ošetřeni klienti objednaní, v případě akutního stavu určí prioritu ošetření ordinující lékař.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se stane návštěva ordinace příjemnější pro všechny zúčastněné.

 

28/02/2021
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OD 1.3.2021

Na základě nových vládních nařízení k omezení šíření koronavirové infekce platné od 1.3.2021 prosíme klienty o dodržování následujících opatření:

- NUTNOST TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ

- VSTUP DO PROSTORU KLINIKY POUZE SE SPRÁVNĚ NASAZENÝM RESPIRÁTOREM

- DEZINFEKCE RUKOU PŘI VSTUPU DO ČEKÁRNY

- V ČEKÁRNĚ PŘÍTOMNOST MAX. 1-2 OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH 1 ZVÍŘECÍHO PACIENTA

- PŘED CESTOU Z JINÉHO OKRESU LZE POŽÁDAT O VYSTAVENÍ "POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ" 

Děkujeme za spolupráci a zodpovědný přístup.

15/04/2020

Opatření k omezení šíření koronavirové infekce jsou stále platná - nutnost objednání k vyšetření telefonicky nebo emailem, použití ochrany dýchacích cest, dodržování pravidla "v čekárně jen jeden klient".

Děkujeme za zodpovědný přístup.

 

01/09/2019
POHOTOVOST NA TELEFONU

Mimo ordinační dobu poskytujeme pohotovost na telefonu 733 22 33 88.

Více informací zde.

01/08/2019
OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ

Od 1.8.2019 je možné se na vyšetření/ošetření/kontroly předem telefonicky objednat, a to na číslech 603 174 036 nebo 546 442 341.

Prostor pro objednané pacienty je vyhrazen ve všedních dnech od 12:30 do 16:30 hodin.

 

14/05/2019
PLATEBNÍ TERMINÁL JE TADY

Počínaje dnešním dnem lze u nás použít k úhradě platební kartu.

 

30/04/2019
OMEZENÍ PROVOZU V KVĚTNU 2019

Ve dnech 1.5.2019 a 8.5.2019 nebudeme ordinovat.

S akutními případy se lze obrátit na Veterinární kliniku ABClinic Brno www.veterinabrno.cz nebo Veterinární kliniku Jaggy Brno www.jaggy.cz

Děkujeme za pochopení.

 

11/04/2019
VELIKONOCE 2019

Ve dnech 19.4.2019 a 22.4.2019 nebudeme ordinovat.

S akutními případy se lze obrátit na Veterinární kliniku ABClinic Brno www.veterinabrno.cz nebo Veterinární kliniku Jaggy Brno www.jaggy.cz

Děkujeme za pochopení.

 

26/03/2019
OMEZENÍ PROVOZU

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v celé obci bude provoz ordinace ve středu 27.3.2019 omezen na dobu 16:00-20:00.

Děkujeme za pochopení. 

 

07/09/2010
Implantace kardiostimulátoru u kočky

 

Koncem června jsme se připojili k pětici světových pracovišť, na kterých byl implantován trvalý kardiostimulátor kočce jako pacientovi. Podle literárních údajů bylo dosud transvenózně trvalou kardiostimulací zajištěno jenom 7 koček (USA 3, GB 2, GER 1, AUS 1) na celkem 5 pracovištích. Raritní jsou i diagnózy naší pacientky, protože se jedná o kombinaci syndromu dráždivého karotického sinu a hypertyreózy v těsně postpubertálním věku. Stejná kombinace diagnóz byla popsána jenom v jednom případě, ale u 13letého kocoura, kde je výskyt obou nemocí obvyklý. Pacientce jsme v druhé etapě odstranili i štítnou žlázu. Podle poslední kontroly se stav pacientky vyvíjí příznivě. Majitelům i pacientce děkujeme za spolupráci a přejeme hodně spokojených společných zážitků. Doktoru Sepšimu děkujeme za nadšení pro věc a pochopení pro, pro něj nezvyklé pacienty. 

Diskuze s dr. Sepšim o umístění kardiostimulátoru před vlasním zákrokem.

Vypreparovaná jugulární žíla před podvazem a nastřihnutím.

Poslední steh po odrouškování a kontrole obou chirurgických ran.

Kontrolní snímek C-ramenem

Kontrola kardiostimulátoru a rány po extirpaci štítné žlázy.

 

01/06/2009
Nově zprovozněné skiaskopické pracoviště

Od konce května 2009 je na klinice zprovozněno skiaskopické pracoviště umožňující jak statické tak kontinuální snímkování pomocí RTG paprsků. Klinice to umožní postupný rozjezd ortopedických ošetření a zákroků a rozšírí možnosti diagnostiky v kardiologii o angiografii a ventrikulografii.

Pomocí nového C-ramena jsme již úspěšně implantovali dvoudutinový kardiostimulátor pacientce se syndromem nemocného sinu.