Naši lékaři

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

  • 1997 - dosud: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník
  • 2000 - dosud: Veterinární klinika MaScHEER - veterinární lékař
  • 1997: promován na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

odborné zaměření: kardiologie (EKG, EKG Holter, echokardiologie, měření krevního tlaku a pravostranná katetrizace, kardiostimulace, angiografie, hrudní chirurgie)

publikační činnost: autor nebo spoluautor více než 50 původních nebo přehledových článků v odborných periodicích a spoluautor 2 učebnic a jednoho skripta

členství v odborných společnostech: Kardiologická sekce ČAVLMZ, Česká kardiologická společnost, Evropská společnost veterinárních kardiologů (ESVC)

MVDr. Marie Dvořáková

MVDr. Marie Dvořáková

  • 2019 - dosud: Veterinární klinika MaScHEER - veterinární lékař
  • 2019 - promována na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

odborné zaměření: interní medicína, nemoci koní, chirurgie měkkých tkání

zajišťuje pohotovostní službu

MVDr. Naďa Hrdinová

MVDr. Naďa Hrdinová

  • 2017 – dosud: Veterinární klinika MaScHEER – veterinární lékař
  • 2002 – 2017: Veterinární ordinace MVDr. Viktor Dvořák a kol., Tišnov – veterinární lékař
  • 2002 : promována na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

odborné zaměření: chirurgie měkkých tkání, stomatologie

Karla Bechtoldová

Karla Bechtoldová

  • 2009 – dosud: Veterinární klinika MaScHEER – administrativní asistent