Odborné zaměření

Naše pracoviště je orientováno na řešení zdravotních problémů psů, koček a malých zvířat v zájmových chovech.

Speciální přístrojové vybavení umožňuje nadstandardní diagnostické možnosti v oboru kardiologie (onemocnění srdce) psů, koček a malých savců či ještěrů.

V běžné péči je pokrytý segment interní medicíny, chirurgie měkkých tkání a chirurgie hrudníku.

Ortopedická péče je zajištěna především v oblasti diagnostiky, základní chirurgické terapie s využitím nepřímé digitalizace RTG obrazu a skiaskopie.