Publikované články

Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny, Veterinářství 2012, 9

Syndrom (dráždivého) karotického sinu u kočky s hypertyreózou - popis případu, Veterinářství 2011, 3

Častá komorová extrasystolie u pacientky s aortální regurgitací - popis případu, Veterinární klinika 2009, 7

Možnosti inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému v praxi, Veterinární klinika 2009, 6

Perzistující ductus arteriosus u štěňat feny s volvulem žaludku v graviditě. Veterinářství 2009, 5

Přínos zobrazovacích metod ve veterinární kardiologii. Veterinářství 2009, 5

Ebsteinová anomálie trikuspidální chlopně - popis dvou případů. Veterinářství, 2008, 7

Diagnostika kardiomyopatií v předprodukčním věku. Pes přítel člověka 2007, 10

Atrioventrikulární septální defekt - popis případu. Veterinární lékař, 2006, 3

Septické stavy III Léčba - intenzivistické přincipy. Veterinární lékař, 2006, 2

Máme doma kardiaka - jak to prokážou u veterináře? Pes přítel člověka, 2006, 1

Máme doma kardiaka - jak to poznáme? Pes přítel člověka 2005, 12

Doporučené postupy - krok vpřed? Veterinární lékař 2005, 4

Fyziologické rozmezí hlavní elektrické osy srdeční ve frontální, transverzální a sagitální rovině u psů. Veterinární lékař 2005, 4

Kam dospěl čistokrevný chov. Pes přítel člověka 2005, 9

Natriuretické peptidy - změní se veterinární kardiologové v biochemiky?. VETERINÁŘSTVÍ 2004, 2

Intoxikace jedem ropuchy obecné (Bufo Bufo) - kasuistika. VET LÉK 2004, 4

Septické stavy l - patofyziologie. VET LÉK 2004, 3

První zkušenosti s holterovskou elektrokardiografií v ČR u veterinárních pacientů. VETERINÁŘSTVÍ 2003, 9

Naše zkušenosti s neinvazivním měřením tlaku krve u psů. VETERINÁŘSTVÍ 2003, 3

Uplatnění elektrokardiografie v klinické praxi malých zvířat a koní. VETERINÁŘSTVÍ 2000, 3