Přístrojové vybavení naší kliniky

Vysokorozlišovací přenosný ultrasonograf Anasonic C5 Plus s PW, CDE a CFM dopplerovským režimem - umožňuje vyšetření srdce a měkkých tkání.

Vysokorozlišovací ultrasonograf Sonix Tablet Ultrasonix v kardiologické verzi se sondami pro drobná, malá i velká zvířata - přístroj umožňuje nahrávat záznam vyšetření a jeho postprocesingové rozměření, což zkracuje dobu vyšetření a zvyšuje komfort pacienta i majitele.

Přenosný vysokofrekvenční rentgen Poskom PXP-20 HF s nepřímou digitalizací obrazu iCR 3600 - použitelný v plném rozsahu běžného užívání skiagrafie ve veterinární praxi.

Monitor životních funkcí Contec CMS8000 Vet - určený ke sledování srdeční a dechové činnosti, saturace, měření CO2 a tělesné teploty pacienta.

Holter EKG SEIVA DL800 - zajišťuje monitoring EKG pacienta po dobu 72 hodin.

Pojízdný rentgen s C-ramenem IMD Radius S-R - skiaskop je speciální RTG přístroj umožňující kontinuální zobrazení tkání včetně jejich pohybu - uplatnění zejména v kardiologii, ortopedii, gastroenterologii a nefrologii.

Elektrokardiograf SEIVA Praktik Vet - 6 až 12svodové EKG pro monitorování i archivaci elektrokardiografického záznamu.